sensitiveאנשים עם רגישות גבוהה מסתובבים בעולם עם יכולת גבוהה להרגיש ולהיות מודעים לעצמם ולאחרים. המודעות הזו לעיתים גורמת לרצון להתקרב לאחר, לפעמים עד כדי איבוד וטשטוש הגבולות של כל אחד. מצד שני המודעות הזו יכולה ליצור רצון להתרחק, ולשמור מרחק עד כדי מצב של הימנעות מתקשורת ומגע.

שני מצבי הקיצון האלו נובעים מאותו מקור – חוסר איזון בגבולות וקושי ליצור את הגבול ביני לבין האחר. המקום הזה יכול ליצור תסכול ומערכות יחסים בהן האדם הרגיש ירגיש פעמים רבות שהוא נותן מעצמו יותר ממה שצריך, או יותר מהאחר. לעיתים זה יוביל לרצון לסיים את הקשר ויהיה קושי ליצור מערכת יחסים בשנית.

חוסר גבולות במערכות יחסים יכול לגרום לחוסר איזון בנתינה וקבלה. האדם הרגיש מאוד יכול להרגיש מנוצל או ימנע מתקשורת כדי לא להגיע לקושי בין נתינה וקבלה. בכדי שאדם רגיש מאוד ירגיש בטוח שהוא יודע איפה הוא נגמר ואיפה האדם השני מתחיל, חשוב שיהיו גבולות ברורים.

יצירת גבולות הוא תהליך חשוב לכל אחד, אבל לאדם עם רגישות גבוהה מדובר בתהליך חשוב ביותר, בדיוק בגלל הנטייה לאבד את הגבולות בדרך.

מאיפה מתחילים?

מתחילים עם הידיעה שהכול תלוי בי. אין לי צורך להיות קורבן או להימנע ממערכות יחסים, אלא להתחיל ליצור גבולות ברורים בחיי. לאחר מכן מתקדמים עם הידיעה שלא בכל מחיר ממשיכים את הקשר עם האדם השני.

עדיף ליצור גבולות, לשמור עליהם ולהסביר לצד השני מה הם הגבולות; גם אם זה אומר שהמחיר יכול להיות הפסקת הקשר.

הרבה פעמים אנחנו יכולים להיות מונעים מהפחד לאבד, ובגלל זה יהיה לנו קשה ליצור גבולות.

המציאות מראה את ההפך. מי שבאמת מתאים לקשר איתנו יישאר ויעריך אותנו יותר, ומי שלא מתאים – עדיף שלא ימשיך להיות במרחב שלנו, משום שהקשר איתו עלול לגרום לתחושת תסכול.

ברגע שנצליח ליצור תחושת ערך עצמי גבוה, לצד הידיעה שירצו ויאהבו אותנו גם עם הצבת הגבולות, אז נוכל לדייק יותר את הקשרים שנרצה להשאיר בחיינו.

למרות התחושה שזה מעין “ביצה ותרנגולת” (אם נציב גבולות אז לא ירצו אותנו), כן חשוב לשבור את המעגל עם אומץ רב ולשדר ליקום ולסביבה שיש לנו גבולות, ולא כל אחד יכול להיכנס למרחב האישי שלנו ולעשות בו כרצונו.

כל עוד לא נעשה זאת אנחנו נותנים לצד השני יד חופשית, ואין שום סיבה להאשים את הצד השני כל עוד אנחנו לא הצבנו גבול ואמרנו “עד כאן” או “מעכשיו זה מתאים לי וזה לא”.

היכולת של אדם רגיש מאוד להרגיש אמפתיה והזדהות עם האחר היא מתנה, וזו אכן יכולת מדהימה. אין סיבה שהיא תהפוך לחיסרון או תיצור תסכולים, כל עוד נבין שגבולות הם לטובתי וגם למען הקשר כולו.

על מנת שתהיה המשכיות ותקשורת פתוחה, חייבים ליצור גבולות ברורים.


לעזרה בתהליך ולאיזון רגשי – אני כאן בשבילך.

ענת