ביטול עסקה יתבצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

לפי חוקי המועצה הישראלית לצרכנות, מוצר שנמכר מרחוק (במקרה זה באינטרנט) והנו מוצר מתכלה או בעל חיי מדף קצרים – אינו חייב בביטול עסקה:

“אם רכשת בעסקת מכר מרחוק מוצר המשתייך לקבוצת המוצרים הפסידים, כלומר בעלי חיי מדף קצרים או מתכלים, אינך זכאי לבטל את העסקה, אלא אם המוכר מסכים לכך ולפי התנאים שקבע והביא לידיעתך.”

מדיניות ביטולים לסדנאות:
ניתן לבטל את ההשתתפות עד 48 שעות לפני מועד הסדנה ולקבל החזר כספי מלא.
ביטול בין 48 שעות ל-24 שעות לפני מועד הסדנה יקנה זיכוי להשתתפות במועד אחר, אך לא יינתן החזר כספי.

במקרה של ביטול פחות מ-24 שעות לפני מועד הסדנה, לא יינתן החזר כספי ולא יינתן זיכוי להשתתפות במועד אחר, בכפוף לשיקול דעת המפעילה.

האם אתה זכאי לבטל את העסקה? בדוק בסימולטור של המועצה הישראלית לצרכנות >>>

המדריך לביטול עסקה >>>

תקנות הגנת הצרכן (קובץ PDF) >>>